تولیدکننده نیم تنه زنانه مجلسی مدل: ۷۱۲۱ (تولیدکننده و عمده فروش)