فروش اپارتمان ۱۰۴ متر /   سال ۱۳۹۲/ 2خواب/ پارکینگ /انباری