متراژ۱۳۷/خواب۲/ط۳/سال۱۳۷۵/متری ۷۲ملیون/بدون آسانسور /بدون پارکینگ