متراژ104/ 3خواب/طبقه 12/ 16ساله/اسانسور/انباری/پارکینگ