متراژ108/خواب2/طبقه وارد نشده/ساله19/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ
× پشتیبانی