متراژ116/خواب2/طبقه5/نوساز/اسانسور،پارکینگ،انباری،بالکن