متراژ134/خواب3/طبقه15/نوساز/اسانسور*انباری*بالکن*پارکینگ