متراژ150/خواب3/طبقه6/نوساز/اسانسور*انباری*بالکن*پارکینگ