متراژ206/خوابه4/متری ۱۳۱م/طبقه22/سال1386/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ