متراژ207/خواب3/طبقه15/نوساز/اسانسور،انباری،بالکن،پارکینگ
× پیشنهادات