متراژ85/خواب2/طبقه2/ساله واردنشده/بدون اسانسور/بدون انباری/بدون بالکن/بدون پارکینگ
× پشتیبانی