112,000,000,000 تومان
کد آگهی: 34576
مغازه ۱۴۰ متری/متری ۸۰۰م