12,000,000,000 تومان
کد آگهی: 36012
مغازه ۲۰متری/متری۶۰۰م