3,500,000,000 تومان
کد آگهی: 35462
مغازه ۵ متری/ط اول/متری۷۰۰م