80,000,000,000 تومان
کد آگهی: 32824
ملک تجاری اداری