2,500,000,000 تومان
کد آگهی: 49251
نیسان جوک/۲۰۱۷فول/قیمت۲.۵۰۰م/