۱۰۳متری/۲خوابه/2ط/۳۰ساله/متری۵۹م/بدون پارکینگ،انباری،اسانسور
× پشتیبانی