۱۰۵متر/۳خواب/سال ۱۳۷۲/طبقه ۳/بدون آسانسور/ دارای پارکینگ وانباری