۱۰۷متر/دوخواب/سال۷۰/متری۱۴۰،۱۸۶،۰۰۰ م/ طبقه چهارم/پارکینگ/انباری