۱۱۷متر/۲خواب/سال ۱۳۹۶/متری ۱۵۸،۱۱۹م/طبقه ۳/آسانسور/پارکینگ/انباری
× پشتیبانی