۱۲۰متری/۲خوابه/۳ط/۳۵ساله/متری۵۰م/بدون اسانسور،پارکینگ،انباری