۱۲۰ متری/ ۱خوابه/ ۱ ساله/ متری۱۱۵ م/ ط ۳/ پارکینگ/ آسانسور