۱۳۵متر/۳خواب/سال ۱۳۹۸/متری ۹۰م/ طبقه ۱/آسانسور/پارکینگ/انباری