۱۴۲متری/۲خواب/۳ساله/متری۱۲۰م/اسانسور/پارکینگ/انباری