۱۴۵متر/۲خواب/۱۶سال/متری ۱۴۰ م/طبقه ۴ /پارکینگ آسانسور انباری