۱۴۶متری/۴خوابه/۵ط/۳۲ساله/متری۴۳م/پارکینگ/انباری/اسانسور