۱۴۶ متر/۳ خواب/۱۰ طبقه/۱۳سال /آسانسور/پارکینگ/انباری/بالکن0