۱۴۹ متری/ ۱خوابه / ۲ساله/ متری ۱۵۱ م/ ط ۴ / پارکینگ/ انباری/ آسانسور/ بالکن