۱۵۰ متر/۲خواب/سال۱۴۰۰/متری۲۶۰/ ط۳/ پارکینگ/ انباری/ آسانسور