۱۵۰ متر/۳خواب/سال ۱۳۹۶/متری ۱۸۶م/آسانسور/پارکینگ/انباری