۱۵۳متری/۶ط/۳خوابه/۱۹ساله/متری۶۰م/اسانسور/انباری
× پشتیبانی