۱۶۵متری/۳خوابه/3ط/30ساله/متری۶۲م/انبار/بدون پارکینگ/بدون اسانسور