۱۶۵ متر ۳خوابه ۱۴سال ۵ طبقه آسانسور پارکینگ انباری