۱۷۱ متر/۳ خواب /۲۱سال/ط 6/ آسانسور/پارکینگ /انباری