۱۷۴متر/۳خواب/سال ۱۳۸۵/متری ۱۷۲م/طبقه۳/آسانسور/پارکینگ/انباری