۱۸۲متر/۴خواب/ سال ۷۱/ قیمت روز/۳طبقه / بدون آسانسور/ با پارکینگ /انباری