۱۸۸ متر/۳ خواب/ ۲۵ ساله/ ط۵/ انباری/ آسانسور
× پشتیبانی