۲۱۰متری/۳خوابه/۴ط/۳۰ساله/متری ۷۷م/اسانسور/پارکینگ/انباری