۲۲۶متر/۳خواب/سال۱۳۷۵/متری ۱۶۳م/طبقه۱/بدون آسانسور/انباری