۲۲۷متری/۴خواب/۳ط/۲۸ساله/متری۵۶/انباری/بدون اسانسور،پارکینگ
× پشتیبانی