۲۲۸متری/۳خوابه/۴ط/35ساله/متری۴۷م/پارکینگ/انباری/بدون آسانسور