۲۳۰متر/۳خواب/سال۱۳۹۰/طبقه۳/ متری ۱۸۸م/آسانسور/پارکینگ/انباری