۲۴۷متر/ ۴خواب/سال ۱۳۹۰/ طبقه ۳/ آسانسور /پارکینگ /انباری