۳۵۰متر/۳خواب/سال ۱۴۰۱/متری ۳۰۰م/ طبقه ۵/آسانسور/پارکینگ/انباری
× پشتیبانی