۳۸متر/۱۴ساله/بدون اتاق/متری۳۱م/ط۴/آسانسور انباری پارکینگ ندارد