۳۹۰متر/سه خواب/سال ۷۰/متری۴۵۸،۳۳۳،۰۰۰ م/ پارکینگ/انباری