۴۰ متر/۱خواب/سال ۱۳۹۳/متری ۶۳،۷۵۰م/طبقه ۲/بدون آسانسور و پارکینگ/ با انباری