۶۰متری/۱خوابه/۵ط/۱۳ساله/متری۱۰۰م/پارکینگ،انباری،اسانسور8
× پشتیبانی