۶۰متر/۱خوابه/۳۱ساله/۳۷م/ط۳/بدون آسانسور پارکینگ انباری