۶۰متر/۱خواب/ سال ۱۳۹۰/متری ۵۱م/طبقه ۲/بدون آسانسور/پارکینگ/انباری